335 MAXI S

Det tekniska databladet och säkerhetsdatabladet finns til- lgängliga på www.laticrete.eu. FÖRBEREDELSE AV UNDERLA- GEN: underlagen ska vara utan skörliga delar, vara rena och til- lräckligt torra. Underlag i gips och anhydritmassor ska vara riktigt tor- ra och behandlade med PRIMER PLUS.

  • BLANDNING:
    • som tixotropiskt lim: häll en påse på 25 kg av 335 MAXI S i en behållare med ungefär åtta liter vatten.

    • som självvätande lim: 9,5-10 liter rent vatten och blanda tills en jämn blandning utan klumpar uppnås;

Låt blandningen stå i två minuter och blanda sedan igen. Blandningen är klar för användning. FÖRVARING: i sluten originalförpackning på en torr plats. FÖRVARINGSPERIOD: 12 månader från datumet som står på förpackningen (produktionsmånaden anges med de två första numren och året med det tredje numret på partiet).

Behöver du mer information? Skriv till oss, vi kan ge dig all den information du behöver.

335 MAXI S

Ladda ner

Här kan du hitta dokumentationen för att se alla detaljer

Behöver du mer information? Skriv till oss, vi kan ge dig all den information du behöver.